Jeśli jeden obraz jest wart tysiąc słów, to czy tysiąc słów wystarczy, by opisać jeden obraz?

środa, 22 stycznia 2014

środa, 27 marca 2013

UKRZYŻOWANIE I ZMARTWYCHWSTANIE w tekstach liturgicznych i przedstawieniach ikonograficznych
„(…) wielkie milczenie, gdyż Król śpi.
Ziemia zatrzęsła się i uspokoiła, ponieważ Bóg zasnął w ciele
i poszedł obudzić tych, którzy spali od wieków (…)


Przyszedł uwolnić z jego bólów 
Adama i Ewę zniewoloną wraz z nim,
On, który zarazem jest ich Bogiem i ich Synem. 
Zstąpmy wraz z Nim, 
aby zobaczyć przymierze między Bogiem i ludźmi. 


Tu znajduje się praojciec Adam,
 jako pierwszy stworzony pogrzebany
 znacznie głębiej niż wszyscy potępieni.
Tu znajduje się Abel, 
pierwszy zmarły
 i jako pierwszy 
sprawiedliwy pasterz (…)
 będący obrazem 
Chrystusa Pasterza. 


Tu znajduje się Noe, obraz Chrystusa 
konstruktora wielkiej arki Bożej czyli Kościoła… 
Tu znajduje się Abraham,
 ojciec Chrystusa ofiarnika,
który ofiarował Bogu przez miecz i bez miecza
śmiertelną ofiarę bez śmierci. 
Tu spoczywa Mojżesz, Daniel, Jeremiasz (…)”.

Św. Cyryl Jerozolimski
„Nie rozpaczaj po Mnie Matko,
Widząc Mnie w grobie...
w łonie Swym bez nasienia 
poczęłaś Syna.
Wstanę i będę wychwalony
 i wstąpię do nieba,
jako Bóg, wiarą i miłością 
Ciebie wywyższając.”

Pieśń IX z Kanonu Wielkiej Soboty
”Gdzież więc, o śmierci, jest Twój oścień?
Gdzie twe, piekło, zwycięstwo? 
Zmartwychwstał Chrystus i tyś zostało zrzucone. 
Zmartwychwstał Chrystus i upadły demony. 
Zmartwychwstał Chrystus i weselą się aniołowie.

Zmartwychwstał Chrystus i Życie świeci swą pełnią. 
Zmartwychwstał Chrystus i nikt martwy nie pozostał w grobie. Chrystus bowiem powstawszy z martwych

stał się pierworodnym pośród umarłych.
Jemu chwała i królestwo 
na wieki wieków.
Amen.”

Św. Jan ZłotoustyIKONA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
IKONA PASYJNA – NIEUSTAJĄCEJ POMOCY („Amolyntos” - z greckiego, ros. „Strastanaja”)

poniedziałek, 25 marca 2013

IKONA "ANIOŁ ZŁOTOWŁOSY"

niedziela, 17 marca 2013

IKONA ANIOŁA STRÓŻA
czwartek, 14 marca 2013

WŁODZIMIERSKA IKONA MATKI BOSKIEJ ZE ŚWIĘTYMI

Po lewej stronie u góry - św. Anna, poniżej - św. Olga.

Po prawej stronie u góry - św. Józef, 
poniżej - św. Mikołaj Cudotwórca.

Na dole od lewej strony Archanioł Rafael, Archanioł Michał, Archanioł Gabriel.